Integracyjny Rajd Chopina

23 czerwca 2010 roku odbył się na terenie naszej gminy "Integracyjny Rajd Chopina". Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu "Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki" przy współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Rajdowa wędrówka dzieci i młodzieży odbyła się na trasie Gulbiny - Ugoszcz. W obu miejscowościach przebywał młody Chopin zaproszony przez właścicieli tamtejszych majątków. Realizacja zadania przyczyniła się do pogłębienia wiedzy nie tylko na temat życia i twórczości kompozytora, ale także miejsc, w których przebywał.


Uczniowie z naszej gminy w konkursach chopinowskich

Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłosiło kilka konkursów w ramach projektu edukacyjnego "Fryderyk Chopin i jego małe ojczyzny", do którego przystąpili uczniowie z terenu naszej gminy. Kilkoro z nich zajęło wysokie miejsca i otrzymało nagrody. W konkursie na projekt edukacyjny nt. "Nauczyciel i uczeń badaczami oraz dokumentalistami historii regionalnej - romantyczne małe i duże rzeczy foremne", pierwsze miejsce - w kategorii gimnazjów - zajęła uczennica gimnazjum w Ostrowitem Małgorzata Bzinkowska. Małgosia napisała pracę historyczną pt. "Park i dwór Piwnickich w Gulbinach - świadkowie pobytu Fryderyka Chopina w Mojej Małej Ojczyźnie".


Chopin na sportowo

W sobotę 19 czerwca w parku przy DPS "Kombatant" w Ugoszczu odbył się Rajd rowerowy trasą spacerów Fryderyka Chopina. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Ugoszczu, która realizuje projekt "DOŚCIGNĄĆ CHOPINA", dofinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Mimo kapryśnej pogody zawodnicy i kibice dopisali. Wśród gości znaleźli się, między innymi: wójt gminy Brzuze Jan Koprowski, Przewodniczący Rady Gminy Brzuze Mirosław Ozimkowski oraz dyrektorzy szkół.


"Doścignąć Chopina"

12 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Ugoszczu, w ramach realizacji zadania "Doścignąć Chopina", dofinansowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości kompozytora. Jego uczestnikami były dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Brzuze.


Koncert inauguracyjny

Uroczystość inauguracyjna rozpoczęła się w nastroju poetyckim. Zaprezentowany został wiersz Artura Oppmana pt. "Koncert Chopina". Po powitaniu zebranych przez głównego organizatora, wójta gminy Jana Koprowskiego nastąpił recital fortepianowy w wykonaniu Aleksandry Mozgiel - absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku (w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń). Pianistka zagrała utwory Fryderyka Chopina: Preludia op 28, Kołysankę op 57, Scherzo E-dur, Poloneza Es-dur, Walca Es-dur. Koncert prowadziła Dominika Matuszak.