"Doścignąć Chopina"

12 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Ugoszczu, w ramach realizacji zadania "Doścignąć Chopina", dofinansowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości kompozytora. Jego uczestnikami były dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Brzuze.

Punktualnie o godzinie dziesiątej uczniowie otrzymali test składający się z 25 zadań, za rozwiązanie których mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów. Czas oczekiwania na wyniki umiliła konkursowiczom i zaproszonym gościom audycja muzyczna "Szafarskie dni i noce", zaprezentowana przez artystów z Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Nagrody w klasyfikacji indywidualnej oraz w klasyfikacji zespołowej wręczył wójt gminy Jan Koprowski, który objął honorowy patronat nad konkursem. Uczniom ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczu, którzy jako gospodarze, klasyfikowani byli oddzielnie, nagrody wręczyła przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Zarzyńska.

Na podkreślenie zasługuje niezwykle wysoki poziom wiedzy uczniów, który odzwierciedlił się w bardzo wysokich wynikach uzyskanych przez reprezentantów wszystkich szkół. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania gościom, uczestniczącym w konkursie.