"Gmina Chopina"

Projekt "Gmina Chopina" stanowi nowy produkt turystyczny. Jego efektem będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców - mieszkańców gminy Brzuze i innych gmin kujawsko-pomorskich, turystów, internautów polskich i zagranicznych. Ma też zaspokoić głód wiedzy o miejscach pobytu Chopina na ziemi dobrzyńskiej. Projekt promować będzie Chopina i gminę Brzuze. W ramach przedsięwzięcia opracowane zostaną i wykonane tablice "Tu był Chopin" oraz tablica "Gmina Chopina". Opracowane też zostaną i zamontowane drogowskazy. Planowane jest opracowanie folderu i zakup stoiska promocyjnego.