Integracyjny Rajd Chopina

23 czerwca 2010 roku odbył się na terenie naszej gminy "Integracyjny Rajd Chopina". Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu "Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki" przy współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Rajdowa wędrówka dzieci i młodzieży odbyła się na trasie Gulbiny - Ugoszcz. W obu miejscowościach przebywał młody Chopin zaproszony przez właścicieli tamtejszych majątków. Realizacja zadania przyczyniła się do pogłębienia wiedzy nie tylko na temat życia i twórczości kompozytora, ale także miejsc, w których przebywał. Impreza objęła swoim zasięgiem również osoby niepełnosprawne. Na mecie rajdu w Ugoszczu uczestnicy wzięli udział w konkursie lepienia wyrobów z gliny. W konkursie tym uczestniczyły również osoby niepełnosprawne. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Wędrówka zakończyła się posiłkiem turystycznym.